Missie en visie

mei 9, 2012

Onze missie:

“Het (doen) verrichten van al hetgeen kan bijdragen aan de bestrijding van Hepatitis B en HIV in Afrika en de verbeteringvan de gezondheidszorg in dit continent, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Onze visie:

Onze visie is om als Stichting Comfort Europa de komende jaren Comfort Foundation Ghana te ondersteunen in het continueren en uitbouwen van haar activiteiten op het gebied van bestrijding van Hepatitis B.

Wij willen dit bewerkstelligen door:

– Ondersteuning van de screenings- en vaccinatiecampagnes door uitzending van studenten, vrijwilligers en stagiaires;
– Ontwikkeling van kennis over de bestrijding van hepatitis B in de Ghanese context;
– Training en opleiding van lokale medewerkers;
– Ondersteuning in de  kosten van  voorlichtingscampagnes;
– Ondersteuning in de salariskosten van lokale medewerkers.

Naast de ondersteuning van het lopende programma van Comfort Foundation Ghana willen we bijdragen in de kosten van het bereiken van bevolkingsgroepen in afgelegen gebieden en speciale risicogroepen. Tijdens de jaarlijkse ‘viering’ van World Hepatitis Day brengt Comfort Foundation Ghana Hepatitis B onder de aandacht van verschillende doelgroepen in Tamale, door bijvoorbeeld het organiseren van debatten, sportevenementen, radiovoorlichting en manifestaties.

Door de groeiende bekendheid van het werk van Comfort Foundation Ghana onder de lokale bevolking bezoeken steeds meer mensen op eigen initiatief het kantoor van Comfort Foundation Ghana. Om in deze behoefte te voorzien is een extra ruimte gehuurd om als consultatiebureau dienst te doen. Stichting Comfort Europa en Comfort Foundation Ghana hebben de ambitie om in Tamale een volwaardig  preventief gezondheidscentrum te realiseren voor voorlichting, screening, vaccinatie en nazorg voor de bestrijding van hepatitis B in Noord-Ghana.

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *