Onze partners

januari 4, 2019

Presbyterian Church of Ghana

SCE voelt zich verbonden met de christengemeenschap in Noord-Ghana. Wij ondersteunen daarom het werk van Jasper Maas en Mary Jarga. Jasper Maas is als predikant/trainer verbonden aan de Presbyterian Church of Ghana en is coördinator van het ontwikkelingswerk van de kerk in Noord-Ghana.

Jasper Maas zegent een huwelijk in in Nyarizee

 

De ontwikkelingsprojecten van de Prestbyterian Church of Ghana zijn gericht op onderwijs/training, gezondheidszorg en duurzame kleinschalige landbouw. De focus ligt op de kleine dorpen op het platteland, waar goed onderwijs en een goede gezondheidszorg geen vanzelfsprekendheid zijn.  Hoewel de projecten door de kerk worden geïnitieerd zijn ze in hun uitvoering gericht op het welzijn van de gehele gemeenschap. Er wordt daarbij geen onderscheidt gemaakt naar geloof, geaardheid, ras of afkomst.


Hope Network Ghana

Hope Network Ghana is een diaconale stichting. Het doel van deze stichting is vierledig:

  1. het bieden van opleiding en training aan jongeren ( in het bijzonder meisjes) die om diverse redenen geen onderwijs genoten hebben;
  2. het verlenen van micro-kredieten aan jongeren om een zelfstandig bestaan op bouwen;
  3. het bieden van (financiële) diaconale ondersteuning in schrijnende situaties;
  4. het coördineren van diaconale-/ontwikkelingsprojecten voor partnerorganisaties.

Lydia kan een opleiding volgen dankzij Hope Netwerk Ghana. In de bookshop doet zij werkervaring op.

 

Het bestuur van de Hope Network Ghana wordt gevormd door Mary Jarga en Jasper Maas.

Jasper Maas & Mary Jarga

 

 

Geen reacties